Från vänster: Magnus Åhman, Leif Åhman och Kenneth Berzelius
Åhmans Traktorcentrums Maskinvisningsdagar 1-2 Oktober 2010
 

Brdr. Holst Sørensen A/S    •    Obbekærvej 105-107    •    6760 Ribe    •    Tlf.: +45 7688 4400    •    Fax:    +45 7544 1389