Från vänster: Alf Öberg från Svanå Maskiner AB, Bengt Larsson från GLB Maskinkonsult AB, och Björn Carlsson från Carlsson & Co AB
 

Brdr. Holst Sørensen A/S    •    Obbekærvej 105-107    •    6760 Ribe    •    Tlf.: +45 7688 4400    •    Fax:    +45 7544 1389