Maskin och Branschdag Hässleholmgården 2010 Magnus Carlsson från Carlsson & Co AB, Bengt Larsson från GLB Maskinkonsult AB och Christian Petersen från Brdr. Holst Sørensen
 

Brdr. Holst Sørensen A/S    •    Obbekærvej 105-107    •    6760 Ribe    •    Tlf.: +45 7688 4400    •    Fax:    +45 7544 1389